پایدار سازی خاک و گود برداری

برای جلوگیری از هرگونه اختلال در دیواره گود و همچنین کنترل تغییر شکل در اطراف گود باید با در نظر گرفتن یکسری اقدامات از خاکبرداری محافظت شود. موقع خاکبرداری، دیواره گود باید از شیب مطمئن برخوردار باشد و به دنبال آن یک روش صحیح و ارزان برای حفاظت از خاکبرداری انجام شود و در صورت عدم وجود چنین امکانی محیط باید به گونه ای باشد که بر اساس اندازه و نوع گود محدود و بسته شود. موقع خاکبرداری باید متناسب با نوع و اندازه و حتی کنترل وضعیت آبهای زیرزمینی، سازه نگهبان مناسبی را انتخاب کرده و آن را اجرا کرد.

انواع گود از نظر ابعاد و عمق

الف - گود های باز: سوراخ هایی وجود دارد که عرض آن از عمق بیشتر است.

ب – گود های ترانشه ای: در این نوع گود، عمق گود بیشتر از عرض گود در کف تعریف می شود.

• گود از نظر پایداری دیواره

در این نوع خاکها می توانیم از روش های تحلیلی رانکین ، کولمب ، تعادل در حد بالا ، تعادل در حد پایین و... استفاده کنیم. از نظر پایداری می توان دیواره گودبرداری را به دو دسته تقسیم کرد:

الف) گود های مهار نشده

ب - گود های مهار شده

اجرای سازه نگهبان خوب در دو مرحله متفاوت انجام می شود. در مرحله اول ، قبل از هرگونه عملیات حفاری ، دیوار نگهبان اجرا می شود و سپس در مرحله دوم با شروع و پیشرفت خاکبرداری ، سطح تقویت کننده لازم نصب می شود.

1)    گودبرداری مهارنشده

1-1)خاکبرداری با دیواره عمودی:

حفاری دیواره های عمودی فقط در اعماق کم عمق و برای خاکهای چسبنده امکان پذیر است.

2-1) حفاری با دیواره های مورب:

معمولاً در حفاریهای با عمق کم تا متوسط ​​، قسمت جلوی گودال می تواند بدون مهار و شیب (در صورت امکان) باشد. در یک گودال بدون مشکل ، پارامترهای عمق ، شیب دیواره و همچنین وضعیت آب زیرزمینی عواملی هستند که باعث کنترل پایداری کلی سیستم خاک می شوند. بسته به نوع خاکی که خاکبرداری در آن انجام می شود ، تأثیر و نقش این سه عامل کنترل نیز متفاوت خواهد بود.

در عمل می توان از معیارهای مندرج در آیین نامه رفتار ، مانند دفتر امنیت و مدیریت بهداشت در ایالات متحده ، آیین نامه رفتار استرالیا و سایر مقررات معتبر استخراج معادن در جهان ، برای انتخاب یک حفاری بی خطر استفاده کرد.

 

2) گود برداری مهار شده

جلوگیری از سقوط و تغییر شکل جانبی جبهه ، در حین عملیات حفاری بسیار مهم است. هنگامی که دیواره های شیب دار به دلیل محدودیت های مکانی مانند بستن ناحیه اطراف منطقه حفاری نمی توانند گودبرداری کنند ، تنها راه حل مناسب استفاده از یک سازه محافظ به صورت ایمن است. این امر در دو مرحله مختلف انجام می شود ، یکی قبل از خاکبرداری (بخش اصلی) و دیگری در حین حفاری (بخش تکمیلی). به عبارت دیگر ، با پیشرفت روند حفاری ، به تدریج فشار مبتنی بر خاک بر روی سازه اصلی (محافظ دیواری) افزایش می یابد و لازم است که سازه های مکمل را نصب کنید که همان محدودیت ها باشد.

لازم به ذکر است که تیم اتحاد عمران ماد، در مورد روش های مهارسازی دیواره گود به طور مفصل در قسمت پایدارسازی دیواره گود صحبت کرده است.