جزئیات معماری خاص

مهندسان معماری در همه جزئیات دقت می کنند. منظور از این جمله چیست؟؟

در ادامه با ما باشید...

معماران و طراحان از تصاویر ذهنی به خوبی استفاده می کنند
خاطرات معماران و طراحان در اماکن ، ذاتاً با داستان افرادی که در آنجا زندگی می کردند ، پیوند خورده است ، خانه هایی که داستان مشتری خاص را بازگو می کنند. این مکان به تجربیات معماران و طراحان در یک مکان خاص و در یک زمان خاص می افزاید.
در روزهای اول کلاس ، به همه معماران آموزش داده می شود تا با کمک مفهوم سازی طراحی کنند ، که این شروع خط فکری معمار است. این خط فکری به معماران امکان می دهد تا با کارهای خود به جلو حرکت کنند و این خط فکری را به پایان برسانند تا پروژه را به یک داستان تبدیل کنند.
خط فکر یا مفهوم یا ایده می تواند از هر چیزی شروع شود. به عنوان مثال ، ممکن است دوست داشته باشد که نور مستقیم خورشید در تمام اتاق خواب ها بدرخشد. در نتیجه ، ایده ها با توجه به نیاز اساسی به طراحی مورد توجه معمار قرار می گیرند و او شروع به طراحی می کند. صرف نظر از اندازه و مقیاس پروژه ، مفهوم یا ایده بخشی جدایی ناپذیر از فرآیند طراحی است. پشت هر مفهوم یا ایده سالها فکر نهفته است.

از آنجا که معماران همیشه به دنبال حل مشکلات هستند ، همه جزئیات را بررسی می کنند. به عنوان مثال ، در خانه خود یک پله دارید. برای نرده های پله ، معماران با جزئیات بسیار زیادی در مورد جنس ، رنگ ، ضخامت و شکل آن فکر می کنند.


یكی از اصلی ترین وظایف معماران ، دقت در مورد جزئیات است. از هماهنگی همه این جزئیات تا یک کل واحد ، پروژه های طراحی به پایان می رسد. جزئیات مهم است زیرا ما روزانه با آنها سر و کار داریم و از آنها استفاده می کنیم.

 


نقشه های فاز دوم توسط مهندس معمار تهیه شده و شامل مشخصات مواد و جزئیات معماری قسمت های مختلف ساختمان است.