مشاور ژئو تکنیک

تیم قدرتمند اتحاد عمران ماد، مفتخر می باشد که در زمینه مشاوره ژئوتکنیکی و آزمایشات مکانیک خاک هم پروژه های زیادی را داشته و با کارفرما های زیادی همکاری داشته و دارد. در ادامه توضیحات قصد داریم تا شما را اندکی با مشاوره ژئوتکنیک و آزمایشات مربوط به مکانیک خاک آشنا کنیم.

الف) انجام آزمایشات آزمایشگاهی مکانیک خاک و ژئوتکنیک

آزمایش طبقه بندی خاک ، از جمله دانه بندی ، حدود اتربرگ و هیدومتری

آزمایشات برای تعیین خصوصیات مکانیکی خاک و سنگ از جمله سه محوری ، برش مستقیم ، تک محوره ، تحکیم ، تورم

آزمایشات برای تعیین شاخص های فیزیکی خاک از جمله رمبندگی ، نفوذپذیری ، واگرایی

، معادل ماسه، CBR ، تراکم پروکتور ، آزمایشات شیمیایی و…

ب) انجام آزمايش هاي مكانيك خاك و عمليات ژئوتكنيكي؛

حفاری سوراخ های دستگاهی و دستی برای شناسایی لایه های خاک

تست های نفوذ استاندارد SPT ، تراکم موضعی ، نفوذپذیری لوفران و لوژن ، بارگذاری صفحه ای ، پرسیومتری ، دانهول ، ژئوالکتریک ، برش مستقیم درجا

عملیات تزریق برای ایجاد پرده آب بند

با تقویت خاک ، دیوار و شیب را تثبیت می کنیم.

ج) خدمات مهندسی و مشاوره ژئوتکنیک

تفسیر نتایج آزمایش های مکانیک خاک

طبقه بندی و توصیف خواص لایه های زمین

تعیین ظرفیت تحمل خاک بر اساس مقاومت برشی و ملاحظات فرونشست

تعیین خصوصیات سطح آب زیرزمینی

تعیین ضریب واکنش خاک

تعیین ضرایب فشار جانبی خاک

تعیین مشخصات زمین بر اساس آیین نامه زلزله در ایران

تعیین نوع سیمان مناسب برای پایه ها با توجه به میزان سولفات و کلرید موجود در خاک و آب های زیرزمینی

بررسی زهکشی و نفوذ و آبهای سطحی

شناسایی خاک های مستعد برای مایع ، خرد شدن و تورم و تهیه اقدامات لازم برای مقابله با عوارض جانبی آنها

طراحی سازه های ژئوتکنیکی شامل شمع ها ، سپرها ، دیواره های نگهدارنده و سیستم های تقویت کننده خاک

ارائه توصیه ها و راه حل های فنی برای عملیات خاک ، خاکبرداری و ساخت پایه ها و سقف ها

ارائه پارامترهای ژئوتکنیکی لازم ، هم ایستا و هم پویا ، در طراحی مبانی و سازه های ژئوتکنیکی

مطالعات زمین شناسی مهندسی

مطالعات ویژه شامل مطالعات لرزه ای ، تجزیه و تحلیل ریسک ساختگاه و طراحی طیف خاص ساختگاه است.