فروش قطعات و کفپوش های بتنی

کفپوش بتنی مطابق استاندارد ملی شماره 755 محصولی بتنی است که اجزای آن از نظر شکل و ضخامت کاملاً فشرده شده و یکنواخت بوده و از خصوصیات هندسی مشخصی برخوردار است. سیمان ، شن، ماسه و آب مواد تشکیل دهنده کفپوشها مطابق با استانداردهای ملی تعریف شده در محصولات بتنی هستند.

این محصول در دو سطح رویی و بستر ساخته می شود. سطحی که هنگام استفاده از کفپوش در معرض ساییدگی قرار می گیرد از مواد ریز و یکنواخت ساخته می شود ، اما در سطح بستر که در زیر لایه سطح قرار دارد و در معرض ساییدگی قرار نمی گیرد، مصالح درشت استفاده می شود.

مقاومت فشاری یکی از خصوصیاتی است که در کنترل کیفیت کفپوش ترافیکی در نظر گرفته شده است. اگرچه آئین نامه ایران 755 به طور مستقیم مقاومت فشاری در کفپوشها را آزمایش نمی کند ، اما مقررات مختلفی در سراسر جهان حداقل مقاومت 40 مگاپاسکال را برای کفپوش ترافیکی توصیه می کند.