شرکت اتحاد عمران ماد در سال 1391 تأسیس و پس از دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در تخصص ساختمان و ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور فعالیت خود را آغاز نمود.
از آنجا که موسسین این مجموعه افتخار حضور در اجرای پروژه های درون مرزی و برون مرزی را داشته اند، توانسته اند با تکیه بر تجارب اندوخته خود در اجرای پروژه های عمرانی، سوابق ارزشمندی در کارنامه شرکت اتحاد عمران ماد به ثبت رسانند.
همچنین این شرکت توانسته در طی سالهای گذشته 12000 متر مربع ساختمان به ارزش تقریبی 72 میلیارد ریال در بخش های دولتی و خصوصی اجرا نماید و در تلاش است تا با افزایش توان مالی و فنی، خود را برای اجرای پروژه های بزرگتر آماده سازد.

  • اجرای ساختمان های اسکلت فلزی و LSF
  • اجرای سازه های اسکلت بتنی، پیش تنیده، کوبیاکس، یوبوت، Bublle deck
  • طرح و اجرای سوله های صنعتی
  • اجرای عملیات تکمیلی ساختمان پس از اجرای اسکلت تا اتمام نازک کاری
  • محوطه سازی