شروع پروژه سازه مسکونی بتنی

تعریف بتن مگر: یک بتن با سیمان کم (عیار کم) می باشد که نقش سازه ای نداشته و در واقع فقط برای آماده کردن بستر خاک برای آرماتور بندی است و همچنین جدا کردن خاک و سازه.

 

پس از اجرای بتن مگر، به دنبال آرماتوربندی فونداسیون می رویم. طبق نقشه ارائه شده توسط طراح، آرماتوربندی اجرا می شود و سپس توسط مهندس کارگاه، بررسی می شود. هم باید نحوه آرماتورگذاری و خاموت گذاری ها با نقشه چک شود و هم فواصل آکس به آکس ستون ها. (فواصل ستونها خیلی مهم است)

 

آرماتور ها به وسیله سیم آرماتور به هم وصل می شوند. (هم سیم آرماتور داریم و هم سیم نجاری، سیم آرماتور به ضخامت 1.5 میلی متر، سیم نجاری به ضخامت 2.5 میلی متر)

 

سیم نجاری هم برای مهار کردن قالب ها به کار می رود.

 

برای رعایت فاصله آرماتور ها با قالب ها، به منظور حفظ کاور بتن، از اسپیسر استفاده می شود.


تعداد بازدید: 1263 نفر