معرفی سیستم های قالب بندی

به وجود آمدن پیمانکاران طرح و ساخت (مشاور - پیمانکار) که در آنها طراحی و اجرا در یک قالب قرار می گیرد، از عوامل تاثیرگذار عمده بر تحول صنعتی شدن قالب بندی است. از عمده تاثیراتی که این شیوه قراردادی دارد، امکان ایجاد تغییرات در طرح به منظور افزایش بهره دهی است. اهمیت این تغییرات اضافه شدن دو هدف به قالب بندی است، که عبارتند از: تدارکات و بهره دهی.

حذف طاق ها، برجستگی و تزیینات معماری از بنای ساختمان و به وجود آمدن قالب های مدولار با تعداد تکرار و سرعت زیاد، از عوامل تاثیرگذار بر کاهش هزینه ها و افزایش بهره دهی در پیمانکاران ساخت و اجرا است. با صنعتی شدن تولید قالب، مصالح مصرفی نیز از الوار های چوبی تبدیل به نیمرخ ها، ورق ها و ورق های شکل داده شده فولادی، آلومینیومی، چندلایی و فایبرگلاس گردید.

در کنار توسعه در فناوری قالب، با افزایش توان ماشین حمل و جا دادن بتن و در نتیجه افزایش سرعت بتن ریزی، فشار های ناشی از بتن ریزی نیز افزایش پیدا کرد که این موضوع مستلزم استفاده از تکنیک های پیشرفته در طراحی و مصالح مرغوب تر بود.

امروزه فناوری ساخت قالب پیشرفت چشمگیری پیدا کرده است. علاوه بر پیشرفت در زمینه قالب های متعارف، پیشرفت های چشمگیری در استفاده از قالب های عملیات خاص نظیر قالب های لغزان، قالب های بالارونده، قالب های پیشرونده، قالب های میزی و موارد مشابه به وجود آمده است که امکان پیشرفت در این زمینه ها جز از راه تحقیق و محاسبات دقیق مهندسی میسر نیست.


تعداد بازدید: 1059 نفر