ضرورت بازرسی جوش و خصوصیات بازرس

ضرورت بازرسی جوش

برای حصول اطمینان از کیفیت جوش و مطابقت آن با خواسته استاندارد های جوش، باید کلیه عوامل جوشکاری در مراحل مختلف اجرا مورد بازرسی و کنترل دقیق قرار گیرد. این بازرسی باید طوری تنظیم شود که یافتن عیوب به پایان کار موکول نشود و در کلیه مراحل اجرا از خراب شدن جوش جلوگیری شود و در صورت بروز خرابی، علل آن تعیین و راهها و وسایل برطرف نمودن عیب پیشنهاد گردد. استقرار دستگاه بازرسی در کارگاه ساخت قطعات جوش شده از هزینه دوباره کاریها کاسته و با کسب تجربه در مراحل اولیه هر نوع کار از پیش آمدن عیوب در مراحل بعدی یا کارهای مشابه جلوگیری می شود.

خصوصیات بازرس

1) بازرس جوش بایستی با نقشه های مهندسی آشنایی کامل داشته و از روی علائم جوش، محل اتصالات جوش و نوع جوشها را شناسایی کند.

2) با استاندارد های جوش سازه های فلزی آشنایی کافی داشته باشد.

3) از فرایند های جوشکاری و مواد مصرفی جوش اطلاعات کافی داشته باشند.

4) با آزمایشات غیرمخرب و مخرب آشنایی داشته باشند.

5) توانایی آزمایش تایید صلاحیت جوشکاری را داشته باشند.

6) اطلاعات کافی از متالورژی جوش داشته باشند تا در هنگام ضرورت قادر به تجزیه و تحلیل مسائل مهندسی جوش باشند.

7) در جوش تجربه داشته و عیوب جوش را بشناسند و روشهای پیشگیری یا رفع آنها را بدانند.

8) روشهای بازرسی جوش را آموخته و تجربه کافی در این زمینه داشته باشند.

9) گزارشات کنترل کیفیت را در مراحل مختلف ساخت، تهیه و ثبت نمایند.

 

مراحل بازرسی جوش 

- بازرسی قبل از جوشکاری

- بازرسی حین جوشکاری

- بازرسی بعد از جوشکاری


تعداد بازدید: 1014 نفر