معایب و عوامل موثر در الگوی چالزنی و انفجار حفاری تونل

عوامل موثر در الگوی چالزنی:

1- ابعاد تونل 

2- هندسه تونل

3- قطر چال (کوچک یا بزرگ)

4- کیفیت نهایی

5- شرایط زمین شناسی

6- نوع ماده منفجره و چاشنی ها 

7- نوع تجهیزات چالزنی

8- محدودیت های ارتعاش

اگر تنش های انفجاری نتوانند به محیط آزاد راه پیدا کنند می گویند انفجار خفه شده است.

همچنین با افزایش سطح آزاد مقدار خرج گذاری کمتر می شود.

 

معایب روش چالزنی و انفجار:

1- دست خوردگی تنش زیاد است.

2- نیروی انسانی زیادی لازم است.

3- عدم قابلیت استفاده در مناطق مسکونی.

4- مقطع هموار ایجاد نمی شود.

5- مواد سمی در محیط ایجاد می شود.

6- مواد استفاده شده خطرناک است.

7- در محیط های آبدار کار کردن مشکل است.

8- قطعات حفاری شده یکنواخت نیستند. (مشکل حمل و نقل)


تعداد بازدید: 1295 نفر